• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 0.jpg
 • 5.jpg
 • Wtelno_z_lotu_ptaka_bis11111.jpg

Wtelno

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej wsi Wtelno. W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie informacje na temat tego pięknego miejsca...

Wtelno – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Koronowo, na północ od zachodnich dzielnic Bydgoszczy.

Miejscowość jest siedzibą parafii św. Michała Archanioła. W strukturze kościoła rzymskokatolickiego parafia należy do metropolii gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej, dekanatu Białe Błota. We wsi stoi murowany, barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła zbudowany w latach 1785-1787, powiększony w 1863 r. o neobarokową wieżę. Do nawy przylega krótkie prezbiterium i dwie kaplice pełniące funkcję transeptu. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVIII w. Na otaczającym kościół cmentarzu znajduje się modernistyczny nagrobek Leona Wyczółkowskiego.

Do 1954 roku miejscowość była siedzibą gminy Wtelno. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Układ przestrzenny Wtelna nie zmienił się na przestrzeni wieków. Charakterystyczną budowlą dominującą nad całą miejscowością jest usytuowany na lekkim wzniesieniu terenu kościół z czterdziestu-kilku metrową wieżą widoczną z odległości kilku kilometrów. W ostatnich latach zostało zmienione jej pokrycie dachowe, a w nocy jest ona oświetlona reflektorami, co jeszcze bardziej ją uwidacznia. Tuż obok kościoła znajduje się duży staw, a dookoła niego usytuowane są liczne zabudowania. Na północ od stawu do II wojny światowej znajdował się duży majątek rolny.Jego teren uległ parcelacji, a zabudowania nie dotrwały do dnia dzisiejszego. Przez środek tak zwanego „podwórza" w tej chwili przebiega droga wojewódzka numer 244, a wokół niej powstały liczne nowe budynki i gospodarstwa.

Zasoby przyrodnicze

 • Duży staw wiejski w centrum wsi
 • Mały lasek liściasty (akacje, brzozy, buki) w zachodniej części sołectwa
 • Duża ilość starych drzew sadzonych wzdłuż dróg gminnych
 • Gleby średniej klasy ( przeważnie IIIa – IVb)
 • Dość licznie występująca drobna zwierzyna łowna
 • Wiosną przepiękne widoki stwarzają bardzo liczne sady znajdujące się w sołectwie
 • Środowisko przyrodnicze nie wyróżnia naszego sołectwa w znaczący sposób. Oprócz kilku pomników przyrody nie występują na naszym terenie inne formy ochrony przyrody.

Dziedzictwo kulturowe

 • Ponad 200-stu letni kościół barokowy p.w. św. Michała Archanioła
 • Budynek plebani
 • Budynek starej szkoły podstawowej, dawniej kościół ewangelicki p.w. św. Andrzeja Boboli
 • Pastorówka przy kościele ewangelickim
 • Grobowiec rodziny Becków, dawnych właścicieli majątku we Wtelnie
 • Pałac we Wtelenku
 • Kapliczka przydrożna
 • Kilka domów przygotowywanych do wpisu do ewidencji zabytków
 • Modernistyczny nagrobek malarza Leona Wyczółkowskiego na tutejszym cmentarzu

Wtelno może poszczycić się kilkoma cennymi zabytkami. Najważniejszym jest barokowy Kościół p.w. św. Michała Archanioła wpisany do rejestru zabytków. Kilka obiektów jest także wpisanych do ewidencji obiektów zabytkowych, są to między innymi:

 • Budynek plebani
 • Zespół kościoła ewangelickiego
 • Kapliczka przydrożna
 • Kaplica grobowa rodziny Beck na dawnym cmentarzu cholerycznym
 • Dom numer 26

Jest to stan na dzień 4.12.2007 według zaświadczenia z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy. W ewidencji zabytków wpisany jest także dwór, który niestety już nie istnieje. Kilka następnych obiektów jest przygotowanych do wpisu do tej ewidencji.

 

Obiekty i tereny

 • Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1, która na odcinku podbydgoskim przebiega na trasie: Salno – Wtelno – Bydgoszcz – Janowo – Bożenkowo – Samociążek –Koronowo – Serock – Świecie (natomiast cała trasa rozpoczyna się w Boulogne we Francji nad Kanałem La Manche a kończy w Kaliningradzie), w Polsce liczy 675 km i biegnie od Kostrzynia nad Odrą aż po Braniewo
 • Pieszy żółty szlak im. Leona Wyczółkowskiego: Bydgoszcz Osowa Góra – sanatorium w Smukale – Smukała – Janowo – Wtelno – Gościeradz – Samociążek – Wilcze Gardło – Nowy Jasiniec – Wymysłowo – Wielonek – Sokole Kuźnica – Pruszcz (69 km)
 • Plac zabaw i boisko zlokalizowane w pobliżu Zespołu Szkół

Zwiedzanie Wtelna i okolic umożliwiają przebiegające przez miejscowość szlaki turystyczne. Dla rowerzystów wytyczona została Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1, natomiast zwiedzanie piesze jak i też rowerowe może odbywać się po żółtym szlaku PTTK imienia Leona Wyczółkowskiego. Duże możliwości aktywnego wypoczynku stwarzają ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane nad pobliskim Zalewem Koronowskim oraz rzeką Brdą. Istnieją tu szczególne warunki do realizowania turystyki wodnej, zarówno kajakowej jak i żeglarskiej. Od 1928 roku na Brdzie organizowane są Międzynarodowe Spływy Kajakowe, a od 1965 roku
także spływy zimowe.

 

Jesienią 2007 roku przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy w Koronowie udało się pozyskać fundusze na wybudowanie placu zabaw dla dzieci. Plac ten powstał przy budynku Zespołu Szkół. Od chwili powstania cieszy się sporym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Od października 2008 roku służy dzieciom uczęszczającym do nowo otwartego Przedszkola Samorządowego zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół. W chwili obecnej zagospodarowujemy teren wokół placu. Zostały posadzone drzewa i krzewy, co przyczyni się do poprawy wizerunku tego miejsca i osłoni je od wiatru i nadmiernego słońca. Teren placu zabaw został także ogrodzony, aby zabezpieczyć go przed dewastacją i zaśmiecaniem.


Informacje teleadresowe

 • Kod pocztowy: 86-011
 • Miejscowość: Wtelno
 • Gmina: Koronowo
 • Powiat: bydgoski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Nr kierunkowy: 52
 • Nr rejestracyjne: CBY

Wyszukaj w serwisie

Imprezy

Cykl Biegów we Wtelnie X i XI edycji 2016
wtorek, 22, marzec 2016
Regulamin X, XI edycji 14.05.2016, 8.10.2016             1. CEL 1. popularyzacja biegania i nordic walking , jako...
Zapraszamy do Wtelna na Smaki Lata
wtorek, 24, czerwiec 2014
Sołectwo Wtelno, które w tym roku jest gospodarzem czwartej edycji imprezy wraz z Urzędem Miejskim i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury...

Aktualności

Regulamin cyklu Biegów im. ks. Jana Hamerskiego we Wtelnie 2013
wtorek, 19, marzec 2013
Poniżej przedstawiamy regulamin cyklu Biegów w roku 2013  
III edycja biegów w ramach cyklu Biegów im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie 9 czerwiec 2012r.
sobota, 09, czerwiec 2012
9 czerwca 2012 roku odbyła się III Edycja biegów w ramach cyklu Biegów im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie. Tym razem imprezę odwiedziło 31...

Reklama